zoğlu

zoğlu
sif. Zoğu, zoğları, pöhrəsi olan. Zoğlu ağac.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Thomas Nassi — (March 2, 1892–December 21, 1964) was an Albanian American musician and pioneering music educator in both Albania and the United States, his adopted country. Thomas Nassi was born Thoma Nashi (Nasji), in Dardha, Albania. Nassi showed early talent …   Wikipedia

  • Geschichte Albaniens — Tempelruine in Apollonia, nahe der Stadt Fier in Mittelalbanien Inhaltsverzeichnis 1 Vorgeschichte …   Deutsch Wikipedia

  • ОСПА НАТУРАЛЬНАЯ — ОСПА НАТУРАЛЬНАЯ. Содержание: I. История и эпидемиология........... 9 II. Этиология.................... 12 III. Статистика и географическое распространение 15 IV. Патологическая анатомия........... 37 V. Клиника..................... 39 VІ. Оспа… …   Большая медицинская энциклопедия

  • tərpədöyün — (Gəncə) xırda yarpaqlı, zoğlu, yeməli yabanı bitki adı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • cır — sif. 1. İnsan əli ilə deyil, təbii şəraitdə, öz özünə bitən. Cır ağac. – <Yusif aqronoma:> Meyvə bağı deyiləndə, bax, bu çayın qaşındakı iyirmi otuz cır alma armud ağacıdır. B. Bayramov. Bizim cır alçanın gülləri kimi; Yerin sinəsinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cırtdan — is. 1. Çox xırda adam. Telli də boy atmayır; Cırtdandan balacadır; Yaşıdı Sənəm ondan; Həm sağlam, həm ucadır. M. D.. Bir də görürsən ki, dağ boyda insan; Bir cırtdan önündə cücədir, cücə. B. V.. <Güllü xanım:> . . Eynşteyn deyib ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cuvar — is. Suvarma suyunu bölüşdürən adam. Suçıxmaz arxa cuvar qaydalar, adımı da qoydular yarıtmaz. (Ata. sözü). Yeganə giriş yoluna <Əlləzoğlu> . . qəsdən su buraxıb, bir yaba tikan qoyubmuş ki, cuvar adlaya bilməsin. İ. Hüseynov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəhd — is. <ər.> Bir işi yerinə yetirmək və ya bir şeyi əldə etmək üçün ciddi çalışma, səy və qeyrət göstərmə. <Vaqif:> Mirzə Əliməmməd, mənə elə gəlir ki, «cəhd çarıq yırtar!» doğru məsəldir. Ç.. Sübhanverdizadənin bütün cəhdləri əbəs yerə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəld — sif. 1. zərf Tez, iti, yeyin, dərhal. Cəld oxumaq. Cəld addımlamaq. Cəld çevrilmək. – Xanlar cəld geriyə döndü. Çuxur bir yer tapıb, daldalanmaq istədi. M. Hüs.. Əlləzoğlu taxta kimi quru ovcunu qorun üstünə basıb, cəld yerə atıldı. İ. Hüseynov.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hörükləmək — f. 1. Saçı hörük şəklində hörmək. Qız saçını hörüklədi. 2. Otlamaq üçün buraxılmış ev heyvanını hörüyə (2 ci mənada) bağlamaq. Qoyunu hörükləmək. – Mədəd atını yedəkləyib, otluqda hörüklədi. M. Hüs.. Əlləzoğlu atı heç də bu səmtdə hörükləmədiyini …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”